Ihmiset käyttävät paljon sosiaalisen median kanavia myös työssään ja tällöin työntekijän tulee huolehtia jakamiensa tietojen sopivuudesta sosiaaliseen mediaan. Sosiaalinen media on helppo ja ehkä arkinenkin väline monelle jakaa mielipiteitään ja ajatuksiaan. Mikäli henkilö lähtee jakamaan ajatuksia sosiaalisessa mediassa, tulee hänen muistaa, ettei toisen henkilön työtä voi esittää sielläkään omanaan. Mielipide on helppo kertoa toiselle omana mielipiteenä, mutta toisen henkilön työtä suojaa tekijänoikeudet myös verkossa kuin muuallakin. Tekijänoikeudet suojaavat myös materiaaleja ynnä muuta, joten kirjoja tai aineistoja ei voi alkaa jakamaan verkossa omin lupinensa.

Tietojen jakaminen onnistuu joskus liiankin helposti, ja saattaa käydä niin, että tulee jaettua julkisesti jotakin sellaista tietoa sosiaalisessa mediassa, johon meillä ei ole lupaa. Yritystä koskevat salassapitovelvollisuudet ovat voimassa ja myös hyvät käytöstavat yleensäkin. Yritysten on syytä kertoa tarkasti omat ohjeensa sosiaalisen median säännöistä ja niistä asioista, joita voi sosiaaliseen mediaan jakaa. Tiedon jakaminen on kuitenkin tuonut työelämään avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Nuori sukupolvi, joka tulee työmarkkinoille, on tottunut avoimempaan kulttuuriin. He ovat jakaneet tietoa omasta elämästään ja itsestään vapaammin kuin me vanhemmat sukupolvet. Työn tekemisen kulttuuria ja ajatusten sparraamista voidaan kuitenkin loistavast jakaa sosiaalisessa mediassa. 

Ihmisen tulee kuitenkin huolehtia esimerkiksi omasta yksityisyydestään aina. Tietoturvan on oltava kunnossa henkilötietoja käsiteltäessä ja sosiaalista mediaa käyttävän tulee huomioida myös toisten ihmisten toiveet omasta sosiaalisessa mediassa esiintymisestä. Keskustelu lasten kuvien jakamisesta sosiaalisessa mediassa saa yleensä tiukat mittasuhteet, mutta harvoin keskustellaan toisten aikuisten tietojen tai kuvien jakamisesta. Toisesta aikuisesta saatetaan hyvinkin löyhästi lähteä jakamaan sisältöä, mutta pitäisi aina muistaa, että kaikilla on oikeus yksityisyyteensä. Heenkilötietojen jakaminen on rityisen vaarallista identiteettivarkauksien takia. Liian monessa paikassa voi tehdä liian heppoisilla tunnistautumisen keinolla tehdä toiselle ihmiselle hallaa. Esimerkiksi monessa paikassa voi käyttää pelkkää hetua luoton saamiseen.

Social selling on noussut monen huulille ja tarkoittaa, että sosiaalisen median näkyvyydellä tehdään bisnestä. Jakamlla omista ajatuksista julkaisuja sekä välittämällä kuvaa itsestään, tulee tunnetuksia ja näin ollen saa sosiaalisesta mediasta liidejä. Tämä on asia, joka monessa yrityksessä pitäisi ottaa paremmin tapetille ja haltuun, koska sosiaalisessa mediassa oikeiden asioiden jakaminen lisää tuloksen tekemisen mahdollisuuksia. 

Aika hyvä ohje sosiaalisen median käyttöön on se, ettei työntekijä jaa luotettamuksellisia asioita sosiaalisessa mediassa sekä käyttäytyy asiallisesti ja ystävällisesti.

 

https://www.fondia.fi/blogi/miten-gdpr-vaikuttaa-myynti-ja-markkinointitoimintaan?success=true